Hulp op afstand met RustDesk

Instructies voor hulp op afstand met RustDesk voor Windows.

Hulp op afstand door Yaats gaat bij voorkeur met gebruik van RustDesk. U krijgt een voor Yaats geprepareerd bestand, waardoor de hulp op afstand verloopt over een beveiligde verbinding via een server van Yaats.

U krijgt een link opgestuurd om de actuele desktopapplicatie van RustDesk te downloaden.

Klik op "Open file" of "Bestand openen" of op de bestandsnaam zelf om RustDesk te starten.

Na downloaden kunt u doorgaands het RustDesk-bestand vinden onder 'Downloads'. Klik erop om het bestand te openen. Er opent nu een nieuw scherm, zoals onderstaand.

Om hulp te ontvangen zijn twee dingen van belang: het groene bolletje onderaan het scherm en het ID-nummer bovenaan in de linkerbalk.

Het standaardscherm van RustDesk

Op moment dat u onderaan het scherm een groen bolletje ziet met daarnaast de melding 'Ready' of 'Gereed', bent u gereed om hulp op afstand te ontvangen.

Diegene die u hulp op afstand gaat bieden, zal aan u vragen om het ID-nummer. In bovenstaande afbeelding is dat 1 193 046. De spaties zijn er voor de leesbaarheid, maar doen er verder niet toe.

Het wachtwoord daaronder hoeft u niet door te geven. Op moment namelijk, dat iemand via RustDesk een verbinding met uw computer opzet voor hulp op afstand, opent er een nieuw scherm, zoals onderstaand. Via dit scherm kunt u toestemming geven voor het opzetten van een verbinding voor hulp op afstand.

U kunt nu klikken op de blauwe knop "Accept" of de groene knop "Accept and Elevate". In beide gevallen wordt de verbinding voor hulp op afstand geopend. Met het indrukken van de groene knop geeft u gelijk ook beheerdersrechten aan diegene die verbinding maakt met uw computer. Dat kan wel zo praktisch zijn.

Druk nooit op de groene of blauwe knop wanneer u ook maar het vermoeden heeft dat er iets niet klopt.