Voorkom dat je eigen bezoeken meetellen in Umami

Umami heeft een aantal manieren om eigen bezoeken uit te filteren. Zoals hier te lezen, is het eenvoudig in te stellen voor webdevelopers, maar het zou wel wat gebruiksvriendelijker mogen.

Voorkom dat je eigen bezoeken meetellen in Umami

Umami is een mooie en eenvoudige tool voor website analytics. Om te voorkomen dat Umami uw eigen bezoeken registreert, zijn een aantal maatregelen mogelijk. Eerlijk gezegd zijn de maatregelen niet complex voor webontwikkelaars, maar niet geschikt voor de doelgroep van Umami.

Umami negeert IP-adressen

Aan de kant van de Umami-service is het mogelijk om twee omgevingsvariabelen te definiëren: IGNORE_IP en IGNORE_HOSTNAME. Beide variabelen kunnen een of meerdere waarden bevatten. De hostnamen worden omgezet naar IP-adressen, die vervolgens worden genegeerd.

# IGNORE_IP
IGNORE_IP=10.0.0.1,192.168.1.1
# IGNORE_HOSTNAME
IGNORE_HOSTNAME=mydomain.somewhere

Umami variabelen te gebruiken in een bestand als .env of docker-compose.yml.

⚠️
Wanneer Umami en de website geconfigureerd zijn met Traefik Proxy en een docker netwerk, werkt deze methode niet. Traefik maskeert namelijk het daadwerkelijke ip-adres van de bezoeker.

Uitgeschakeld in 'local storage'

Het is ook mogelijk om in de browser waarmee de website bezocht wordt een kleine aanpassing te doen. Voor wie bekend is te werken met 'local storage' in de browser is dit een eenvoudige handeling. Voeg aan de local storage van de website deze sleutel toe umami.disabled met als waarde true.

⚠️
Kunt u wat ondersteuning gebruiken bij Umami? Ik help u graag.